ตัวแปลงสกุลเงิน ซวอตือโปแลนด์ (PLN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ซวอตือโปแลนด์ (PLN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ซวอตือโปแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ซวอตือโปแลนด์ถึง ซวอตือโปแลนด์
1 PLN = 0.22964 USD1 USD = 4.35472 PLN
1 PLN = 8.36472 THB1 THB = 0.11955 PLN
1 PLN = 0.21697 EUR1 EUR = 4.60890 PLN
1 PLN = 34.17329 JPY1 JPY = 0.02926 PLN
1 PLN = 0.18871 GBP1 GBP = 5.29906 PLN
1 PLN = 0.35785 AUD1 AUD = 2.79444 PLN
1 PLN = 0.20981 CHF1 CHF = 4.76615 PLN
1 PLN = 0.30980 CAD1 CAD = 3.22786 PLN
1 PLN = 0.38518 NZD1 NZD = 2.59616 PLN

ตัวแปลงทั้งหมด ซวอตือโปแลนด์ รายการ