ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซฟิลิปปินส์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซฟิลิปปินส์ถึง เปโซฟิลิปปินส์
1 PHP = 0.01750 USD1 USD = 57.12851 PHP
1 PHP = 0.63762 THB1 THB = 1.56834 PHP
1 PHP = 0.01654 EUR1 EUR = 60.46305 PHP
1 PHP = 2.60492 JPY1 JPY = 0.38389 PHP
1 PHP = 0.01438 GBP1 GBP = 69.51709 PHP
1 PHP = 0.02728 AUD1 AUD = 36.65960 PHP
1 PHP = 0.01599 CHF1 CHF = 62.52603 PHP
1 PHP = 0.02362 CAD1 CAD = 42.34549 PHP
1 PHP = 0.02936 NZD1 NZD = 34.05847 PHP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซฟิลิปปินส์ รายการ