ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซฟิลิปปินส์ (PHP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซฟิลิปปินส์ (PHP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซฟิลิปปินส์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซฟิลิปปินส์ถึง เปโซฟิลิปปินส์
1 PHP = 0.01707 USD1 USD = 58.57250 PHP
1 PHP = 0.62858 THB1 THB = 1.59089 PHP
1 PHP = 0.01581 EUR1 EUR = 63.26451 PHP
1 PHP = 2.69136 JPY1 JPY = 0.37156 PHP
1 PHP = 0.01345 GBP1 GBP = 74.37275 PHP
1 PHP = 0.02583 AUD1 AUD = 38.70821 PHP
1 PHP = 0.01559 CHF1 CHF = 64.14334 PHP
1 PHP = 0.02342 CAD1 CAD = 42.69102 PHP
1 PHP = 0.02793 NZD1 NZD = 35.80872 PHP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซฟิลิปปินส์ รายการ