ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์นิวซีแลนด์ถึง ดอลลาร์นิวซีแลนด์
1 NZD = 0.59617 USD1 USD = 1.67737 NZD
1 NZD = 21.71619 THB1 THB = 0.04605 NZD
1 NZD = 0.56329 EUR1 EUR = 1.77527 NZD
1 NZD = 88.71950 JPY1 JPY = 0.01127 NZD
1 NZD = 0.48993 GBP1 GBP = 2.04111 NZD
1 NZD = 0.92905 AUD1 AUD = 1.07637 NZD
1 NZD = 0.54471 CHF1 CHF = 1.83584 NZD
1 NZD = 0.80430 CAD1 CAD = 1.24332 NZD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รายการ