ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์นิวซีแลนด์ (NZD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์นิวซีแลนด์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์นิวซีแลนด์ถึง ดอลลาร์นิวซีแลนด์
1 NZD = 0.59552 USD1 USD = 1.67919 NZD
1 NZD = 21.52225 THB1 THB = 0.04646 NZD
1 NZD = 0.54880 EUR1 EUR = 1.82214 NZD
1 NZD = 92.68906 JPY1 JPY = 0.01079 NZD
1 NZD = 0.46147 GBP1 GBP = 2.16698 NZD
1 NZD = 0.90025 AUD1 AUD = 1.11081 NZD
1 NZD = 0.53078 CHF1 CHF = 1.88402 NZD
1 NZD = 0.82091 CAD1 CAD = 1.21815 NZD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์นิวซีแลนด์ รายการ