ตัวแปลงสกุลเงิน กอร์โดบานิการากัว (NIO)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กอร์โดบานิการากัว (NIO) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กอร์โดบานิการากัว อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กอร์โดบานิการากัวถึง กอร์โดบานิการากัว
1 NIO = 0.02720 USD1 USD = 36.75960 NIO
1 NIO = 1.00158 THB1 THB = 0.99843 NIO
1 NIO = 0.02519 EUR1 EUR = 39.70427 NIO
1 NIO = 4.28839 JPY1 JPY = 0.23319 NIO
1 NIO = 0.02142 GBP1 GBP = 46.67570 NIO
1 NIO = 0.04116 AUD1 AUD = 24.29295 NIO
1 NIO = 0.02484 CHF1 CHF = 40.25581 NIO
1 NIO = 0.03732 CAD1 CAD = 26.79252 NIO
1 NIO = 0.04450 NZD1 NZD = 22.47324 NIO

ตัวแปลงทั้งหมด กอร์โดบานิการากัว รายการ