ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซเม็กซิโก (MXN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซเม็กซิโก (MXN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซเม็กซิโก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซเม็กซิโกถึง เปโซเม็กซิโก
1 MXN = 0.05416 USD1 USD = 18.46481 MXN
1 MXN = 1.98704 THB1 THB = 0.50326 MXN
1 MXN = 0.05052 EUR1 EUR = 19.79396 MXN
1 MXN = 8.52460 JPY1 JPY = 0.11731 MXN
1 MXN = 0.04278 GBP1 GBP = 23.37551 MXN
1 MXN = 0.08198 AUD1 AUD = 12.19785 MXN
1 MXN = 0.04830 CHF1 CHF = 20.70279 MXN
1 MXN = 0.07447 CAD1 CAD = 13.42748 MXN
1 MXN = 0.08800 NZD1 NZD = 11.36416 MXN

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซเม็กซิโก รายการ