ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซเม็กซิโก (MXN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซเม็กซิโก (MXN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซเม็กซิโก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซเม็กซิโกถึง เปโซเม็กซิโก
1 MXN = 0.05809 USD1 USD = 17.21381 MXN
1 MXN = 2.08962 THB1 THB = 0.47856 MXN
1 MXN = 0.05444 EUR1 EUR = 18.37020 MXN
1 MXN = 8.61404 JPY1 JPY = 0.11609 MXN
1 MXN = 0.04747 GBP1 GBP = 21.06798 MXN
1 MXN = 0.09018 AUD1 AUD = 11.08913 MXN
1 MXN = 0.05267 CHF1 CHF = 18.98699 MXN
1 MXN = 0.07838 CAD1 CAD = 12.75900 MXN
1 MXN = 0.09750 NZD1 NZD = 10.25598 MXN

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซเม็กซิโก รายการ