ตัวแปลงสกุลเงิน ควาชามาลาวี (MWK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ควาชามาลาวี (MWK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ควาชามาลาวี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ควาชามาลาวีถึง ควาชามาลาวี
1 MWK = 0.00058 USD1 USD = 1,729.75278 MWK
1 MWK = 0.02121 THB1 THB = 47.14459 MWK
1 MWK = 0.00054 EUR1 EUR = 1,854.26557 MWK
1 MWK = 0.09100 JPY1 JPY = 10.98918 MWK
1 MWK = 0.00046 GBP1 GBP = 2,189.77915 MWK
1 MWK = 0.00088 AUD1 AUD = 1,142.67430 MWK
1 MWK = 0.00052 CHF1 CHF = 1,939.40344 MWK
1 MWK = 0.00079 CAD1 CAD = 1,257.86431 MWK
1 MWK = 0.00094 NZD1 NZD = 1,064.57592 MWK

ตัวแปลงทั้งหมด ควาชามาลาวี รายการ