ตัวแปลงสกุลเงิน ควาชามาลาวี (MWK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ควาชามาลาวี (MWK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ควาชามาลาวี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ควาชามาลาวีถึง ควาชามาลาวี
1 MWK = 0.00092 USD1 USD = 1,083.50044 MWK
1 MWK = 0.03362 THB1 THB = 29.74525 MWK
1 MWK = 0.00087 EUR1 EUR = 1,146.74328 MWK
1 MWK = 0.13735 JPY1 JPY = 7.28085 MWK
1 MWK = 0.00076 GBP1 GBP = 1,318.46246 MWK
1 MWK = 0.00144 AUD1 AUD = 695.28668 MWK
1 MWK = 0.00084 CHF1 CHF = 1,185.86987 MWK
1 MWK = 0.00125 CAD1 CAD = 803.12531 MWK
1 MWK = 0.00155 NZD1 NZD = 645.95356 MWK

ตัวแปลงทั้งหมด ควาชามาลาวี รายการ