ตัวแปลงสกุลเงิน รูปีมอริเชียส (MUR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง รูปีมอริเชียส (MUR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

รูปีมอริเชียส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก รูปีมอริเชียสถึง รูปีมอริเชียส
1 MUR = 0.02143 USD1 USD = 46.67320 MUR
1 MUR = 0.78611 THB1 THB = 1.27208 MUR
1 MUR = 0.01999 EUR1 EUR = 50.03288 MUR
1 MUR = 3.37249 JPY1 JPY = 0.29652 MUR
1 MUR = 0.01692 GBP1 GBP = 59.08591 MUR
1 MUR = 0.03243 AUD1 AUD = 30.83231 MUR
1 MUR = 0.01911 CHF1 CHF = 52.33012 MUR
1 MUR = 0.02946 CAD1 CAD = 33.94043 MUR
1 MUR = 0.03481 NZD1 NZD = 28.72501 MUR

ตัวแปลงทั้งหมด รูปีมอริเชียส รายการ