ตัวแปลงสกุลเงิน รูปีมอริเชียส (MUR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง รูปีมอริเชียส (MUR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

รูปีมอริเชียส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก รูปีมอริเชียสถึง รูปีมอริเชียส
1 MUR = 0.02240 USD1 USD = 44.64682 MUR
1 MUR = 0.81036 THB1 THB = 1.23402 MUR
1 MUR = 0.02114 EUR1 EUR = 47.29938 MUR
1 MUR = 3.33290 JPY1 JPY = 0.30004 MUR
1 MUR = 0.01834 GBP1 GBP = 54.52246 MUR
1 MUR = 0.03487 AUD1 AUD = 28.67687 MUR
1 MUR = 0.02043 CHF1 CHF = 48.95555 MUR
1 MUR = 0.03013 CAD1 CAD = 33.18540 MUR
1 MUR = 0.03755 NZD1 NZD = 26.63312 MUR

ตัวแปลงทั้งหมด รูปีมอริเชียส รายการ