ตัวแปลงสกุลเงิน ทูกริกมองโกเลีย (MNT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทูกริกมองโกเลีย (MNT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทูกริกมองโกเลีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทูกริกมองโกเลียถึง ทูกริกมองโกเลีย
1 MNT = 0.00029 USD1 USD = 3,476.25638 MNT
1 MNT = 0.01047 THB1 THB = 95.49508 MNT
1 MNT = 0.00027 EUR1 EUR = 3,675.27554 MNT
1 MNT = 0.04288 JPY1 JPY = 23.32230 MNT
1 MNT = 0.00024 GBP1 GBP = 4,224.65859 MNT
1 MNT = 0.00045 AUD1 AUD = 2,223.41466 MNT
1 MNT = 0.00026 CHF1 CHF = 3,796.41143 MNT
1 MNT = 0.00039 CAD1 CAD = 2,571.04509 MNT
1 MNT = 0.00048 NZD1 NZD = 2,067.34921 MNT

ตัวแปลงทั้งหมด ทูกริกมองโกเลีย รายการ