ตัวแปลงสกุลเงิน ทูกริกมองโกเลีย (MNT)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ทูกริกมองโกเลีย (MNT) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ทูกริกมองโกเลีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ทูกริกมองโกเลียถึง ทูกริกมองโกเลีย
1 MNT = 0.00029 USD1 USD = 3,450.00082 MNT
1 MNT = 0.01063 THB1 THB = 94.03013 MNT
1 MNT = 0.00027 EUR1 EUR = 3,698.34223 MNT
1 MNT = 0.04562 JPY1 JPY = 21.91798 MNT
1 MNT = 0.00023 GBP1 GBP = 4,367.52580 MNT
1 MNT = 0.00044 AUD1 AUD = 2,279.06977 MNT
1 MNT = 0.00026 CHF1 CHF = 3,868.15016 MNT
1 MNT = 0.00040 CAD1 CAD = 2,508.81684 MNT
1 MNT = 0.00047 NZD1 NZD = 2,123.30217 MNT

ตัวแปลงทั้งหมด ทูกริกมองโกเลีย รายการ