ตัวแปลงสกุลเงิน จัตพม่า (MMK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง จัตพม่า (MMK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

จัตพม่า อัตราแลกเปลี่ยน

จาก จัตพม่าถึง จัตพม่า
1 MMK = 0.00048 USD1 USD = 2,099.03187 MMK
1 MMK = 0.01724 THB1 THB = 58.01623 MMK
1 MMK = 0.00045 EUR1 EUR = 2,223.73956 MMK
1 MMK = 0.07089 JPY1 JPY = 14.10606 MMK
1 MMK = 0.00039 GBP1 GBP = 2,563.32648 MMK
1 MMK = 0.00074 AUD1 AUD = 1,348.21856 MMK
1 MMK = 0.00043 CHF1 CHF = 2,301.60278 MMK
1 MMK = 0.00064 CAD1 CAD = 1,560.18286 MMK
1 MMK = 0.00080 NZD1 NZD = 1,252.13310 MMK

ตัวแปลงทั้งหมด จัตพม่า รายการ