ตัวแปลงสกุลเงิน ลัตส์ลัตเวีย (LVL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลัตส์ลัตเวีย (LVL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลัตส์ลัตเวีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลัตส์ลัตเวียถึง ลัตส์ลัตเวีย
1 LVL = 1.65319 USD1 USD = 0.60489 LVL
1 LVL = 60.65626 THB1 THB = 0.01649 LVL
1 LVL = 1.54218 EUR1 EUR = 0.64843 LVL
1 LVL = 260.22091 JPY1 JPY = 0.00384 LVL
1 LVL = 1.30589 GBP1 GBP = 0.76576 LVL
1 LVL = 2.50256 AUD1 AUD = 0.39959 LVL
1 LVL = 1.47448 CHF1 CHF = 0.67820 LVL
1 LVL = 2.27339 CAD1 CAD = 0.43987 LVL
1 LVL = 2.68615 NZD1 NZD = 0.37228 LVL

ตัวแปลงทั้งหมด ลัตส์ลัตเวีย รายการ