ตัวแปลงสกุลเงิน ลัตส์ลัตเวีย (LVL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลัตส์ลัตเวีย (LVL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลัตส์ลัตเวีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลัตส์ลัตเวียถึง ลัตส์ลัตเวีย
1 LVL = 1.65319 USD1 USD = 0.60489 LVL
1 LVL = 60.21919 THB1 THB = 0.01661 LVL
1 LVL = 1.56202 EUR1 EUR = 0.64020 LVL
1 LVL = 246.01997 JPY1 JPY = 0.00406 LVL
1 LVL = 1.35858 GBP1 GBP = 0.73606 LVL
1 LVL = 2.57625 AUD1 AUD = 0.38816 LVL
1 LVL = 1.51048 CHF1 CHF = 0.66204 LVL
1 LVL = 2.23033 CAD1 CAD = 0.44836 LVL
1 LVL = 2.77301 NZD1 NZD = 0.36062 LVL

ตัวแปลงทั้งหมด ลัตส์ลัตเวีย รายการ