ตัวแปลงสกุลเงิน ลีตัสลิทัวเนีย (LTL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลีตัสลิทัวเนีย (LTL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลีตัสลิทัวเนีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลีตัสลิทัวเนียถึง ลีตัสลิทัวเนีย
1 LTL = 0.33867 USD1 USD = 2.95274 LTL
1 LTL = 12.32837 THB1 THB = 0.08111 LTL
1 LTL = 0.32033 EUR1 EUR = 3.12179 LTL
1 LTL = 50.47954 JPY1 JPY = 0.01981 LTL
1 LTL = 0.27867 GBP1 GBP = 3.58843 LTL
1 LTL = 0.52950 AUD1 AUD = 1.88857 LTL
1 LTL = 0.31011 CHF1 CHF = 3.22468 LTL
1 LTL = 0.45791 CAD1 CAD = 2.18385 LTL
1 LTL = 0.56947 NZD1 NZD = 1.75601 LTL

ตัวแปลงทั้งหมด ลีตัสลิทัวเนีย รายการ