ตัวแปลงสกุลเงิน โลตีเลโซโท (LSL)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โลตีเลโซโท (LSL) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โลตีเลโซโท อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โลตีเลโซโทถึง โลตีเลโซโท
1 LSL = 0.05294 USD1 USD = 18.89039 LSL
1 LSL = 1.90416 THB1 THB = 0.52517 LSL
1 LSL = 0.04960 EUR1 EUR = 20.15941 LSL
1 LSL = 7.84952 JPY1 JPY = 0.12740 LSL
1 LSL = 0.04325 GBP1 GBP = 23.11994 LSL
1 LSL = 0.08217 AUD1 AUD = 12.16918 LSL
1 LSL = 0.04799 CHF1 CHF = 20.83627 LSL
1 LSL = 0.07142 CAD1 CAD = 14.00169 LSL
1 LSL = 0.08885 NZD1 NZD = 11.25489 LSL

ตัวแปลงทั้งหมด โลตีเลโซโท รายการ