ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เลบานอน (LBP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เลบานอน (LBP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เลบานอน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เลบานอนถึง ปอนด์เลบานอน
1 LBP = 0.00001 USD1 USD = 89,550.00545 LBP
1 LBP = 0.00041 THB1 THB = 2,432.26715 LBP
1 LBP = 0.00001 EUR1 EUR = 96,723.49819 LBP
1 LBP = 0.00176 JPY1 JPY = 568.06828 LBP
1 LBP = 0.00001 GBP1 GBP = 113,706.60265 LBP
1 LBP = 0.00002 AUD1 AUD = 59,180.00128 LBP
1 LBP = 0.00001 CHF1 CHF = 98,067.11574 LBP
1 LBP = 0.00002 CAD1 CAD = 65,269.21782 LBP
1 LBP = 0.00002 NZD1 NZD = 54,747.03234 LBP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เลบานอน รายการ