ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เลบานอน (LBP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เลบานอน (LBP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เลบานอน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เลบานอนถึง ปอนด์เลบานอน
1 LBP = 0.00007 USD1 USD = 15,032.50232 LBP
1 LBP = 0.00241 THB1 THB = 415.49112 LBP
1 LBP = 0.00006 EUR1 EUR = 15,925.61334 LBP
1 LBP = 0.00990 JPY1 JPY = 101.02250 LBP
1 LBP = 0.00005 GBP1 GBP = 18,357.61134 LBP
1 LBP = 0.00010 AUD1 AUD = 9,655.45061 LBP
1 LBP = 0.00006 CHF1 CHF = 16,483.24140 LBP
1 LBP = 0.00009 CAD1 CAD = 11,173.46182 LBP
1 LBP = 0.00011 NZD1 NZD = 8,967.32155 LBP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เลบานอน รายการ