ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมนถึง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน
1 KYD = 1.19875 USD1 USD = 0.83420 KYD
1 KYD = 44.13498 THB1 THB = 0.02266 KYD
1 KYD = 1.10984 EUR1 EUR = 0.90103 KYD
1 KYD = 188.97034 JPY1 JPY = 0.00529 KYD
1 KYD = 0.94408 GBP1 GBP = 1.05923 KYD
1 KYD = 1.81392 AUD1 AUD = 0.55129 KYD
1 KYD = 1.09464 CHF1 CHF = 0.91354 KYD
1 KYD = 1.64470 CAD1 CAD = 0.60801 KYD
1 KYD = 1.96080 NZD1 NZD = 0.51000 KYD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน รายการ