ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน (KYD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมนถึง ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน
1 KYD = 1.20428 USD1 USD = 0.83038 KYD
1 KYD = 43.31824 THB1 THB = 0.02308 KYD
1 KYD = 1.12847 EUR1 EUR = 0.88616 KYD
1 KYD = 178.57045 JPY1 JPY = 0.00560 KYD
1 KYD = 0.98397 GBP1 GBP = 1.01630 KYD
1 KYD = 1.86941 AUD1 AUD = 0.53493 KYD
1 KYD = 1.09181 CHF1 CHF = 0.91591 KYD
1 KYD = 1.62475 CAD1 CAD = 0.61548 KYD
1 KYD = 2.02127 NZD1 NZD = 0.49474 KYD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์หมู่เกาะเคย์แมน รายการ