ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์คอโมโรส (KMF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์คอโมโรส (KMF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์คอโมโรส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์คอโมโรสถึง ฟรังก์คอโมโรส
1 KMF = 0.00217 USD1 USD = 461.55057 KMF
1 KMF = 0.07793 THB1 THB = 12.83141 KMF
1 KMF = 0.00203 EUR1 EUR = 492.55662 KMF
1 KMF = 0.32127 JPY1 JPY = 3.11269 KMF
1 KMF = 0.00177 GBP1 GBP = 564.89154 KMF
1 KMF = 0.00336 AUD1 AUD = 297.33074 KMF
1 KMF = 0.00196 CHF1 CHF = 509.09455 KMF
1 KMF = 0.00292 CAD1 CAD = 342.10452 KMF
1 KMF = 0.00364 NZD1 NZD = 274.99170 KMF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์คอโมโรส รายการ