ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์คอโมโรส (KMF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์คอโมโรส (KMF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์คอโมโรส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์คอโมโรสถึง ฟรังก์คอโมโรส
1 KMF = 0.00219 USD1 USD = 457.50389 KMF
1 KMF = 0.08020 THB1 THB = 12.46932 KMF
1 KMF = 0.00204 EUR1 EUR = 490.43639 KMF
1 KMF = 0.34405 JPY1 JPY = 2.90654 KMF
1 KMF = 0.00172 GBP1 GBP = 579.74905 KMF
1 KMF = 0.00331 AUD1 AUD = 302.22697 KMF
1 KMF = 0.00195 CHF1 CHF = 513.46101 KMF
1 KMF = 0.00301 CAD1 CAD = 332.69368 KMF
1 KMF = 0.00355 NZD1 NZD = 281.31902 KMF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์คอโมโรส รายการ