ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลกัมพูชา (KHR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลกัมพูชา (KHR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลกัมพูชา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลกัมพูชาถึง เรียลกัมพูชา
1 KHR = 0.00024 USD1 USD = 4,108.73402 KHR
1 KHR = 0.00893 THB1 THB = 111.98397 KHR
1 KHR = 0.00023 EUR1 EUR = 4,404.49302 KHR
1 KHR = 0.03831 JPY1 JPY = 26.10293 KHR
1 KHR = 0.00019 GBP1 GBP = 5,201.44857 KHR
1 KHR = 0.00037 AUD1 AUD = 2,714.22877 KHR
1 KHR = 0.00022 CHF1 CHF = 4,606.72358 KHR
1 KHR = 0.00033 CAD1 CAD = 2,987.84308 KHR
1 KHR = 0.00040 NZD1 NZD = 2,528.71935 KHR

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลกัมพูชา รายการ