ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลกัมพูชา (KHR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลกัมพูชา (KHR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลกัมพูชา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลกัมพูชาถึง เรียลกัมพูชา
1 KHR = 0.00024 USD1 USD = 4,119.99852 KHR
1 KHR = 0.00884 THB1 THB = 113.17911 KHR
1 KHR = 0.00023 EUR1 EUR = 4,355.87256 KHR
1 KHR = 0.03618 JPY1 JPY = 27.64118 KHR
1 KHR = 0.00020 GBP1 GBP = 5,006.99178 KHR
1 KHR = 0.00038 AUD1 AUD = 2,635.15234 KHR
1 KHR = 0.00022 CHF1 CHF = 4,499.44071 KHR
1 KHR = 0.00033 CAD1 CAD = 3,047.15787 KHR
1 KHR = 0.00041 NZD1 NZD = 2,450.18628 KHR

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลกัมพูชา รายการ