ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เจอร์ซีย์ (JEP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เจอร์ซีย์ (JEP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เจอร์ซีย์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เจอร์ซีย์ถึง ปอนด์เจอร์ซีย์
1 JEP = 1.22139 USD1 USD = 0.81874 JEP
1 JEP = 44.46145 THB1 THB = 0.02249 JEP
1 JEP = 1.15525 EUR1 EUR = 0.86562 JEP
1 JEP = 182.05109 JPY1 JPY = 0.00549 JEP
1 JEP = 1.00502 GBP1 GBP = 0.99501 JEP
1 JEP = 1.90961 AUD1 AUD = 0.52367 JEP
1 JEP = 1.11839 CHF1 CHF = 0.89415 JEP
1 JEP = 1.65141 CAD1 CAD = 0.60554 JEP
1 JEP = 2.05377 NZD1 NZD = 0.48691 JEP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เจอร์ซีย์ รายการ