ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เจอร์ซีย์ (JEP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เจอร์ซีย์ (JEP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เจอร์ซีย์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เจอร์ซีย์ถึง ปอนด์เจอร์ซีย์
1 JEP = 1.27453 USD1 USD = 0.78460 JEP
1 JEP = 46.76304 THB1 THB = 0.02138 JEP
1 JEP = 1.18895 EUR1 EUR = 0.84108 JEP
1 JEP = 200.61773 JPY1 JPY = 0.00498 JEP
1 JEP = 1.00678 GBP1 GBP = 0.99327 JEP
1 JEP = 1.92936 AUD1 AUD = 0.51831 JEP
1 JEP = 1.13675 CHF1 CHF = 0.87970 JEP
1 JEP = 1.75267 CAD1 CAD = 0.57056 JEP
1 JEP = 2.07089 NZD1 NZD = 0.48288 JEP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เจอร์ซีย์ รายการ