ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลอิหร่าน (IRR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลอิหร่าน (IRR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลอิหร่าน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลอิหร่านถึง เรียลอิหร่าน
1 IRR = 0.00002 USD1 USD = 42,249.98084 IRR
1 IRR = 0.00086 THB1 THB = 1,160.63518 IRR
1 IRR = 0.00002 EUR1 EUR = 44,668.83450 IRR
1 IRR = 0.00353 JPY1 JPY = 283.45627 IRR
1 IRR = 0.00002 GBP1 GBP = 51,345.96670 IRR
1 IRR = 0.00004 AUD1 AUD = 27,023.10091 IRR
1 IRR = 0.00002 CHF1 CHF = 46,141.10487 IRR
1 IRR = 0.00003 CAD1 CAD = 31,248.15720 IRR
1 IRR = 0.00004 NZD1 NZD = 25,126.30107 IRR

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลอิหร่าน รายการ