ตัวแปลงสกุลเงิน เรียลอิหร่าน (IRR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เรียลอิหร่าน (IRR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เรียลอิหร่าน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เรียลอิหร่านถึง เรียลอิหร่าน
1 IRR = 0.00002 USD1 USD = 42,100.00921 IRR
1 IRR = 0.00087 THB1 THB = 1,147.44009 IRR
1 IRR = 0.00002 EUR1 EUR = 45,130.49417 IRR
1 IRR = 0.00374 JPY1 JPY = 267.46285 IRR
1 IRR = 0.00002 GBP1 GBP = 53,296.47320 IRR
1 IRR = 0.00004 AUD1 AUD = 27,811.25661 IRR
1 IRR = 0.00002 CHF1 CHF = 47,202.64299 IRR
1 IRR = 0.00003 CAD1 CAD = 30,614.83672 IRR
1 IRR = 0.00004 NZD1 NZD = 25,910.44040 IRR

ตัวแปลงทั้งหมด เรียลอิหร่าน รายการ