ตัวแปลงสกุลเงิน ดีนาร์อิรัก (IQD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดีนาร์อิรัก (IQD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดีนาร์อิรัก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดีนาร์อิรักถึง ดีนาร์อิรัก
1 IQD = 0.00077 USD1 USD = 1,306.84972 IQD
1 IQD = 0.02808 THB1 THB = 35.61832 IQD
1 IQD = 0.00071 EUR1 EUR = 1,400.92068 IQD
1 IQD = 0.12045 JPY1 JPY = 8.30246 IQD
1 IQD = 0.00060 GBP1 GBP = 1,654.40536 IQD
1 IQD = 0.00116 AUD1 AUD = 863.30463 IQD
1 IQD = 0.00068 CHF1 CHF = 1,465.24340 IQD
1 IQD = 0.00105 CAD1 CAD = 950.33211 IQD
1 IQD = 0.00124 NZD1 NZD = 804.30034 IQD

ตัวแปลงทั้งหมด ดีนาร์อิรัก รายการ