ตัวแปลงสกุลเงิน รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง รูเปียห์อินโดนีเซีย (IDR) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

รูเปียห์อินโดนีเซีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก รูเปียห์อินโดนีเซียถึง รูเปียห์อินโดนีเซีย
1 IDR = 0.00006 USD1 USD = 16,486.50347 IDR
1 IDR = 0.00223 THB1 THB = 449.34135 IDR
1 IDR = 0.00006 EUR1 EUR = 17,673.25145 IDR
1 IDR = 0.00955 JPY1 JPY = 104.73934 IDR
1 IDR = 0.00005 GBP1 GBP = 20,891.70165 IDR
1 IDR = 0.00009 AUD1 AUD = 10,890.98048 IDR
1 IDR = 0.00005 CHF1 CHF = 18,502.96123 IDR
1 IDR = 0.00008 CAD1 CAD = 11,988.87177 IDR
1 IDR = 0.00010 NZD1 NZD = 10,137.54668 IDR

ตัวแปลงทั้งหมด รูเปียห์อินโดนีเซีย รายการ