ตัวแปลงสกุลเงิน โฟรินต์ฮังการี (HUF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โฟรินต์ฮังการี (HUF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โฟรินต์ฮังการี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โฟรินต์ฮังการีถึง โฟรินต์ฮังการี
1 HUF = 0.00271 USD1 USD = 368.35758 HUF
1 HUF = 0.09889 THB1 THB = 10.11249 HUF
1 HUF = 0.00257 EUR1 EUR = 389.85825 HUF
1 HUF = 0.40400 JPY1 JPY = 2.47527 HUF
1 HUF = 0.00223 GBP1 GBP = 448.23761 HUF
1 HUF = 0.00423 AUD1 AUD = 236.37657 HUF
1 HUF = 0.00248 CHF1 CHF = 403.16011 HUF
1 HUF = 0.00366 CAD1 CAD = 273.03847 HUF
1 HUF = 0.00455 NZD1 NZD = 219.60480 HUF

ตัวแปลงทั้งหมด โฟรินต์ฮังการี รายการ