ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์กายอานา (GYD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์กายอานา (GYD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์กายอานา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์กายอานาถึง ดอลลาร์กายอานา
1 GYD = 0.00478 USD1 USD = 209.21206 GYD
1 GYD = 0.17411 THB1 THB = 5.74348 GYD
1 GYD = 0.00452 EUR1 EUR = 221.42356 GYD
1 GYD = 0.71131 JPY1 JPY = 1.40585 GYD
1 GYD = 0.00393 GBP1 GBP = 254.58065 GYD
1 GYD = 0.00745 AUD1 AUD = 134.25224 GYD
1 GYD = 0.00437 CHF1 CHF = 228.97847 GYD
1 GYD = 0.00645 CAD1 CAD = 155.07469 GYD
1 GYD = 0.00802 NZD1 NZD = 124.72655 GYD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์กายอานา รายการ