ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์กินี (GNF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์กินี (GNF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์กินี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์กินีถึง ฟรังก์กินี
1 GNF = 0.00012 USD1 USD = 8,588.61560 GNF
1 GNF = 0.00427 THB1 THB = 234.08360 GNF
1 GNF = 0.00011 EUR1 EUR = 9,206.84992 GNF
1 GNF = 0.01833 JPY1 JPY = 54.56378 GNF
1 GNF = 0.00009 GBP1 GBP = 10,872.75109 GNF
1 GNF = 0.00018 AUD1 AUD = 5,673.63753 GNF
1 GNF = 0.00010 CHF1 CHF = 9,629.57879 GNF
1 GNF = 0.00016 CAD1 CAD = 6,245.58211 GNF
1 GNF = 0.00019 NZD1 NZD = 5,285.86138 GNF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์กินี รายการ