ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์กินี (GNF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์กินี (GNF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์กินี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์กินีถึง ฟรังก์กินี
1 GNF = 0.00012 USD1 USD = 8,650.00228 GNF
1 GNF = 0.00421 THB1 THB = 237.46783 GNF
1 GNF = 0.00011 EUR1 EUR = 9,154.89426 GNF
1 GNF = 0.01720 JPY1 JPY = 58.12585 GNF
1 GNF = 0.00010 GBP1 GBP = 10,525.79483 GNF
1 GNF = 0.00018 AUD1 AUD = 5,550.74198 GNF
1 GNF = 0.00011 CHF1 CHF = 9,467.25694 GNF
1 GNF = 0.00016 CAD1 CAD = 6,411.65938 GNF
1 GNF = 0.00019 NZD1 NZD = 5,156.89667 GNF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์กินี รายการ