ตัวแปลงสกุลเงิน ดาลาซีแกมเบีย (GMD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดาลาซีแกมเบีย (GMD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดาลาซีแกมเบีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดาลาซีแกมเบียถึง ดาลาซีแกมเบีย
1 GMD = 0.01550 USD1 USD = 64.50388 GMD
1 GMD = 0.55765 THB1 THB = 1.79325 GMD
1 GMD = 0.01453 EUR1 EUR = 68.83712 GMD
1 GMD = 2.29878 JPY1 JPY = 0.43501 GMD
1 GMD = 0.01267 GBP1 GBP = 78.94627 GMD
1 GMD = 0.02407 AUD1 AUD = 41.55338 GMD
1 GMD = 0.01406 CHF1 CHF = 71.14838 GMD
1 GMD = 0.02092 CAD1 CAD = 47.81073 GMD
1 GMD = 0.02602 NZD1 NZD = 38.43139 GMD

ตัวแปลงทั้งหมด ดาลาซีแกมเบีย รายการ