ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์ยิบรอลตาร์ (GIP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์ยิบรอลตาร์ (GIP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์ยิบรอลตาร์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์ยิบรอลตาร์ถึง ปอนด์ยิบรอลตาร์
1 GIP = 1.27453 USD1 USD = 0.78460 GIP
1 GIP = 46.76304 THB1 THB = 0.02138 GIP
1 GIP = 1.18895 EUR1 EUR = 0.84108 GIP
1 GIP = 200.61773 JPY1 JPY = 0.00498 GIP
1 GIP = 1.00579 GBP1 GBP = 0.99425 GIP
1 GIP = 1.92936 AUD1 AUD = 0.51831 GIP
1 GIP = 1.13563 CHF1 CHF = 0.88057 GIP
1 GIP = 1.75267 CAD1 CAD = 0.57056 GIP
1 GIP = 2.07275 NZD1 NZD = 0.48245 GIP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์ยิบรอลตาร์ รายการ