ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์ยิบรอลตาร์ (GIP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์ยิบรอลตาร์ (GIP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์ยิบรอลตาร์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์ยิบรอลตาร์ถึง ปอนด์ยิบรอลตาร์
1 GIP = 1.22138 USD1 USD = 0.81874 GIP
1 GIP = 44.49016 THB1 THB = 0.02248 GIP
1 GIP = 1.15403 EUR1 EUR = 0.86653 GIP
1 GIP = 181.76045 JPY1 JPY = 0.00550 GIP
1 GIP = 1.00372 GBP1 GBP = 0.99629 GIP
1 GIP = 1.90335 AUD1 AUD = 0.52539 GIP
1 GIP = 1.11595 CHF1 CHF = 0.89610 GIP
1 GIP = 1.64778 CAD1 CAD = 0.60688 GIP
1 GIP = 2.04871 NZD1 NZD = 0.48811 GIP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์ยิบรอลตาร์ รายการ