ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เกิร์นซีย์ (GGP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เกิร์นซีย์ (GGP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เกิร์นซีย์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เกิร์นซีย์ถึง ปอนด์เกิร์นซีย์
1 GGP = 1.29776 USD1 USD = 0.77056 GGP
1 GGP = 46.86191 THB1 THB = 0.02134 GGP
1 GGP = 1.19712 EUR1 EUR = 0.83534 GGP
1 GGP = 199.37693 JPY1 JPY = 0.00502 GGP
1 GGP = 1.00581 GBP1 GBP = 0.99422 GGP
1 GGP = 1.97251 AUD1 AUD = 0.50697 GGP
1 GGP = 1.14831 CHF1 CHF = 0.87084 GGP
1 GGP = 1.79221 CAD1 CAD = 0.55797 GGP
1 GGP = 2.18938 NZD1 NZD = 0.45675 GGP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เกิร์นซีย์ รายการ