ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เกิร์นซีย์ (GGP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เกิร์นซีย์ (GGP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เกิร์นซีย์ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เกิร์นซีย์ถึง ปอนด์เกิร์นซีย์
1 GGP = 1.22138 USD1 USD = 0.81874 GGP
1 GGP = 44.49016 THB1 THB = 0.02248 GGP
1 GGP = 1.15403 EUR1 EUR = 0.86653 GGP
1 GGP = 181.76045 JPY1 JPY = 0.00550 GGP
1 GGP = 1.00372 GBP1 GBP = 0.99629 GGP
1 GGP = 1.90335 AUD1 AUD = 0.52539 GGP
1 GGP = 1.11595 CHF1 CHF = 0.89610 GGP
1 GGP = 1.64778 CAD1 CAD = 0.60688 GGP
1 GGP = 2.04871 NZD1 NZD = 0.48811 GGP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เกิร์นซีย์ รายการ