ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์ฟิจิ (FJD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์ฟิจิ (FJD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์ฟิจิ อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์ฟิจิถึง ดอลลาร์ฟิจิ
1 FJD = 0.43597 USD1 USD = 2.29375 FJD
1 FJD = 15.88054 THB1 THB = 0.06297 FJD
1 FJD = 0.41192 EUR1 EUR = 2.42763 FJD
1 FJD = 64.87850 JPY1 JPY = 0.01541 FJD
1 FJD = 0.35827 GBP1 GBP = 2.79116 FJD
1 FJD = 0.67939 AUD1 AUD = 1.47191 FJD
1 FJD = 0.39833 CHF1 CHF = 2.51046 FJD
1 FJD = 0.58817 CAD1 CAD = 1.70020 FJD
1 FJD = 0.73128 NZD1 NZD = 1.36747 FJD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์ฟิจิ รายการ