ตัวแปลงสกุลเงิน Ethereum Classic (ETC)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง Ethereum Classic (ETC) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

Ethereum Classic อัตราแลกเปลี่ยน

จาก Ethereum Classicถึง Ethereum Classic
1 ETC = 27.13726 USD1 USD = 0.03685 ETC
1 ETC = 995.67622 THB1 THB = 0.00100 ETC
1 ETC = 25.31501 EUR1 EUR = 0.03950 ETC
1 ETC = 4,271.54210 JPY1 JPY = 0.00023 ETC
1 ETC = 21.43629 GBP1 GBP = 0.04665 ETC
1 ETC = 41.07973 AUD1 AUD = 0.02434 ETC
1 ETC = 24.20370 CHF1 CHF = 0.04132 ETC
1 ETC = 37.31782 CAD1 CAD = 0.02680 ETC
1 ETC = 44.09338 NZD1 NZD = 0.02268 ETC

ตัวแปลงทั้งหมด Ethereum Classic รายการ