ตัวแปลงสกุลเงิน โครนเดนมาร์ก (DKK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โครนเดนมาร์ก (DKK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โครนเดนมาร์ก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โครนเดนมาร์กถึง โครนเดนมาร์ก
1 DKK = 0.14478 USD1 USD = 6.90688 DKK
1 DKK = 5.33056 THB1 THB = 0.18760 DKK
1 DKK = 0.13405 EUR1 EUR = 7.46016 DKK
1 DKK = 22.82356 JPY1 JPY = 0.04381 DKK
1 DKK = 0.11402 GBP1 GBP = 8.77004 DKK
1 DKK = 0.21908 AUD1 AUD = 4.56448 DKK
1 DKK = 0.13221 CHF1 CHF = 7.56379 DKK
1 DKK = 0.19864 CAD1 CAD = 5.03413 DKK
1 DKK = 0.23682 NZD1 NZD = 4.22257 DKK

ตัวแปลงทั้งหมด โครนเดนมาร์ก รายการ