ตัวแปลงสกุลเงิน โครนเดนมาร์ก (DKK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โครนเดนมาร์ก (DKK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โครนเดนมาร์ก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โครนเดนมาร์กถึง โครนเดนมาร์ก
1 DKK = 0.14177 USD1 USD = 7.05359 DKK
1 DKK = 5.16084 THB1 THB = 0.19377 DKK
1 DKK = 0.13409 EUR1 EUR = 7.45742 DKK
1 DKK = 21.13148 JPY1 JPY = 0.04732 DKK
1 DKK = 0.11666 GBP1 GBP = 8.57216 DKK
1 DKK = 0.22166 AUD1 AUD = 4.51148 DKK
1 DKK = 0.12982 CHF1 CHF = 7.70321 DKK
1 DKK = 0.19169 CAD1 CAD = 5.21685 DKK
1 DKK = 0.23839 NZD1 NZD = 4.19481 DKK

ตัวแปลงทั้งหมด โครนเดนมาร์ก รายการ