ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์จิบูตี (DJF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์จิบูตี (DJF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์จิบูตี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์จิบูตีถึง ฟรังก์จิบูตี
1 DJF = 0.00563 USD1 USD = 177.62861 DJF
1 DJF = 0.20656 THB1 THB = 4.84129 DJF
1 DJF = 0.00525 EUR1 EUR = 190.41485 DJF
1 DJF = 0.88615 JPY1 JPY = 1.12848 DJF
1 DJF = 0.00445 GBP1 GBP = 224.86880 DJF
1 DJF = 0.00852 AUD1 AUD = 117.34142 DJF
1 DJF = 0.00502 CHF1 CHF = 199.15767 DJF
1 DJF = 0.00774 CAD1 CAD = 129.17030 DJF
1 DJF = 0.00915 NZD1 NZD = 109.32148 DJF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์จิบูตี รายการ