ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์จิบูตี (DJF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์จิบูตี (DJF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์จิบูตี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์จิบูตีถึง ฟรังก์จิบูตี
1 DJF = 0.00563 USD1 USD = 177.72003 DJF
1 DJF = 0.20358 THB1 THB = 4.91210 DJF
1 DJF = 0.00531 EUR1 EUR = 188.27873 DJF
1 DJF = 0.83729 JPY1 JPY = 1.19433 DJF
1 DJF = 0.00461 GBP1 GBP = 217.03075 DJF
1 DJF = 0.00876 AUD1 AUD = 114.15045 DJF
1 DJF = 0.00513 CHF1 CHF = 194.87123 DJF
1 DJF = 0.00757 CAD1 CAD = 132.09697 DJF
1 DJF = 0.00943 NZD1 NZD = 106.01513 DJF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์จิบูตี รายการ