ตัวแปลงสกุลเงิน โครูนาเช็ก (CZK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โครูนาเช็ก (CZK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โครูนาเช็ก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โครูนาเช็กถึง โครูนาเช็ก
1 CZK = 0.04329 USD1 USD = 23.09831 CZK
1 CZK = 1.58844 THB1 THB = 0.62955 CZK
1 CZK = 0.04039 EUR1 EUR = 24.76100 CZK
1 CZK = 6.81457 JPY1 JPY = 0.14674 CZK
1 CZK = 0.03420 GBP1 GBP = 29.24129 CZK
1 CZK = 0.06554 AUD1 AUD = 15.25874 CZK
1 CZK = 0.03861 CHF1 CHF = 25.89789 CZK
1 CZK = 0.05953 CAD1 CAD = 16.79693 CZK
1 CZK = 0.07034 NZD1 NZD = 14.21585 CZK

ตัวแปลงทั้งหมด โครูนาเช็ก รายการ