ตัวแปลงสกุลเงิน โครูนาเช็ก (CZK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง โครูนาเช็ก (CZK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

โครูนาเช็ก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก โครูนาเช็กถึง โครูนาเช็ก
1 CZK = 0.04328 USD1 USD = 23.10409 CZK
1 CZK = 1.57559 THB1 THB = 0.63468 CZK
1 CZK = 0.04094 EUR1 EUR = 24.42682 CZK
1 CZK = 6.45137 JPY1 JPY = 0.15501 CZK
1 CZK = 0.03561 GBP1 GBP = 28.07816 CZK
1 CZK = 0.06767 AUD1 AUD = 14.77738 CZK
1 CZK = 0.03963 CHF1 CHF = 25.23192 CZK
1 CZK = 0.05852 CAD1 CAD = 17.08782 CZK
1 CZK = 0.07278 NZD1 NZD = 13.74013 CZK

ตัวแปลงทั้งหมด โครูนาเช็ก รายการ