ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซชิลี (CLP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซชิลี (CLP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซชิลี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซชิลีถึง เปโซชิลี
1 CLP = 0.00109 USD1 USD = 918.19840 CLP
1 CLP = 0.04005 THB1 THB = 24.96598 CLP
1 CLP = 0.00101 EUR1 EUR = 986.04317 CLP
1 CLP = 0.17108 JPY1 JPY = 5.84535 CLP
1 CLP = 0.00085 GBP1 GBP = 1,171.52205 CLP
1 CLP = 0.00164 AUD1 AUD = 609.13299 CLP
1 CLP = 0.00097 CHF1 CHF = 1,026.97532 CLP
1 CLP = 0.00150 CAD1 CAD = 668.08216 CLP
1 CLP = 0.00177 NZD1 NZD = 565.81674 CLP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซชิลี รายการ