ตัวแปลงสกุลเงิน เปโซชิลี (CLP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เปโซชิลี (CLP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เปโซชิลี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เปโซชิลีถึง เปโซชิลี
1 CLP = 0.00111 USD1 USD = 901.15011 CLP
1 CLP = 0.04042 THB1 THB = 24.73920 CLP
1 CLP = 0.00105 EUR1 EUR = 953.74934 CLP
1 CLP = 0.16514 JPY1 JPY = 6.05550 CLP
1 CLP = 0.00091 GBP1 GBP = 1,096.56863 CLP
1 CLP = 0.00173 AUD1 AUD = 578.27173 CLP
1 CLP = 0.00101 CHF1 CHF = 986.29103 CLP
1 CLP = 0.00150 CAD1 CAD = 667.96139 CLP
1 CLP = 0.00186 NZD1 NZD = 537.24125 CLP

ตัวแปลงทั้งหมด เปโซชิลี รายการ