ตัวแปลงสกุลเงิน Bitcoin Gold (BTG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง Bitcoin Gold (BTG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

Bitcoin Gold อัตราแลกเปลี่ยน

จาก Bitcoin Goldถึง Bitcoin Gold
1 BTG = 27.99999 USD1 USD = 0.03571 BTG
1 BTG = 1,027.33034 THB1 THB = 0.00097 BTG
1 BTG = 26.11981 EUR1 EUR = 0.03829 BTG
1 BTG = 4,407.34116 JPY1 JPY = 0.00023 BTG
1 BTG = 22.11779 GBP1 GBP = 0.04521 BTG
1 BTG = 42.38572 AUD1 AUD = 0.02359 BTG
1 BTG = 24.97318 CHF1 CHF = 0.04004 BTG
1 BTG = 38.50421 CAD1 CAD = 0.02597 BTG
1 BTG = 45.49518 NZD1 NZD = 0.02198 BTG

ตัวแปลงทั้งหมด Bitcoin Gold รายการ