ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์บาฮามาส (BSD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์บาฮามาส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์บาฮามาสถึง ดอลลาร์บาฮามาส
1 BSD = 1.00000 USD1 USD = 1.00000 BSD
1 BSD = 36.40229 THB1 THB = 0.02747 BSD
1 BSD = 0.94584 EUR1 EUR = 1.05726 BSD
1 BSD = 149.05220 JPY1 JPY = 0.00671 BSD
1 BSD = 0.82285 GBP1 GBP = 1.21530 BSD
1 BSD = 1.56347 AUD1 AUD = 0.63960 BSD
1 BSD = 0.91566 CHF1 CHF = 1.09210 BSD
1 BSD = 1.35207 CAD1 CAD = 0.73961 BSD
1 BSD = 1.68150 NZD1 NZD = 0.59471 BSD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์บาฮามาส รายการ