ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์บาฮามาส (BSD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์บาฮามาส (BSD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์บาฮามาส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์บาฮามาสถึง ดอลลาร์บาฮามาส
1 BSD = 1.00043 USD1 USD = 0.99957 BSD
1 BSD = 36.15571 THB1 THB = 0.02766 BSD
1 BSD = 0.92195 EUR1 EUR = 1.08466 BSD
1 BSD = 155.71044 JPY1 JPY = 0.00642 BSD
1 BSD = 0.77524 GBP1 GBP = 1.28993 BSD
1 BSD = 1.51235 AUD1 AUD = 0.66122 BSD
1 BSD = 0.89167 CHF1 CHF = 1.12149 BSD
1 BSD = 1.37907 CAD1 CAD = 0.72513 BSD
1 BSD = 1.67992 NZD1 NZD = 0.59527 BSD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์บาฮามาส รายการ