ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์บรูไน (BND)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์บรูไน (BND) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์บรูไน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์บรูไนถึง ดอลลาร์บรูไน
1 BND = 0.73101 USD1 USD = 1.36796 BND
1 BND = 26.62790 THB1 THB = 0.03755 BND
1 BND = 0.69070 EUR1 EUR = 1.44781 BND
1 BND = 108.78585 JPY1 JPY = 0.00919 BND
1 BND = 0.60074 GBP1 GBP = 1.66461 BND
1 BND = 1.13918 AUD1 AUD = 0.87783 BND
1 BND = 0.66791 CHF1 CHF = 1.49721 BND
1 BND = 0.98621 CAD1 CAD = 1.01398 BND
1 BND = 1.22618 NZD1 NZD = 0.81554 BND

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์บรูไน รายการ