ตัวแปลงสกุลเงิน Binance Coin (BNB)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง Binance Coin (BNB) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

Binance Coin อัตราแลกเปลี่ยน

จาก Binance Coinถึง Binance Coin
1 BNB = 210.74305 USD1 USD = 0.00475 BNB
1 BNB = 7,676.52551 THB1 THB = 0.00013 BNB
1 BNB = 199.12058 EUR1 EUR = 0.00502 BNB
1 BNB = 31,361.73981 JPY1 JPY = 0.00003 BNB
1 BNB = 173.18672 GBP1 GBP = 0.00577 BNB
1 BNB = 328.41157 AUD1 AUD = 0.00304 BNB
1 BNB = 192.55080 CHF1 CHF = 0.00519 BNB
1 BNB = 284.31452 CAD1 CAD = 0.00352 BNB
1 BNB = 353.49319 NZD1 NZD = 0.00283 BNB

ตัวแปลงทั้งหมด Binance Coin รายการ