ตัวแปลงสกุลเงิน ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอลลาร์เบอร์มิวดา (BMD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอลลาร์เบอร์มิวดา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอลลาร์เบอร์มิวดาถึง ดอลลาร์เบอร์มิวดา
1 BMD = 1.00000 USD1 USD = 1.00000 BMD
1 BMD = 36.42600 THB1 THB = 0.02745 BMD
1 BMD = 0.94485 EUR1 EUR = 1.05837 BMD
1 BMD = 148.81506 JPY1 JPY = 0.00672 BMD
1 BMD = 0.82179 GBP1 GBP = 1.21685 BMD
1 BMD = 1.55835 AUD1 AUD = 0.64170 BMD
1 BMD = 0.91368 CHF1 CHF = 1.09448 BMD
1 BMD = 1.34911 CAD1 CAD = 0.74123 BMD
1 BMD = 1.67737 NZD1 NZD = 0.59617 BMD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอลลาร์เบอร์มิวดา รายการ