ตัวแปลงสกุลเงิน มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

มานัตอาเซอร์ไบจาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก มานัตอาเซอร์ไบจานถึง มานัตอาเซอร์ไบจาน
1 AZN = 0.58922 USD1 USD = 1.69717 AZN
1 AZN = 21.46278 THB1 THB = 0.04659 AZN
1 AZN = 0.55672 EUR1 EUR = 1.79623 AZN
1 AZN = 87.68420 JPY1 JPY = 0.01140 AZN
1 AZN = 0.48421 GBP1 GBP = 2.06521 AZN
1 AZN = 0.91820 AUD1 AUD = 1.08908 AZN
1 AZN = 0.53835 CHF1 CHF = 1.85752 AZN
1 AZN = 0.79491 CAD1 CAD = 1.25800 AZN
1 AZN = 0.98833 NZD1 NZD = 1.01181 AZN

ตัวแปลงทั้งหมด มานัตอาเซอร์ไบจาน รายการ