ตัวแปลงสกุลเงิน มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง มานัตอาเซอร์ไบจาน (AZN) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

มานัตอาเซอร์ไบจาน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก มานัตอาเซอร์ไบจานถึง มานัตอาเซอร์ไบจาน
1 AZN = 0.58686 USD1 USD = 1.70397 AZN
1 AZN = 21.53229 THB1 THB = 0.04644 AZN
1 AZN = 0.54746 EUR1 EUR = 1.82663 AZN
1 AZN = 92.37549 JPY1 JPY = 0.01083 AZN
1 AZN = 0.46358 GBP1 GBP = 2.15714 AZN
1 AZN = 0.88838 AUD1 AUD = 1.12564 AZN
1 AZN = 0.52342 CHF1 CHF = 1.91050 AZN
1 AZN = 0.80703 CAD1 CAD = 1.23912 AZN
1 AZN = 0.95355 NZD1 NZD = 1.04871 AZN

ตัวแปลงทั้งหมด มานัตอาเซอร์ไบจาน รายการ