ตัวแปลงสกุลเงิน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสถึง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
1 ANG = 0.55620 USD1 USD = 1.79792 ANG
1 ANG = 20.40711 THB1 THB = 0.04900 ANG
1 ANG = 0.51885 EUR1 EUR = 1.92734 ANG
1 ANG = 87.54837 JPY1 JPY = 0.01142 ANG
1 ANG = 0.43892 GBP1 GBP = 2.27833 ANG
1 ANG = 0.84196 AUD1 AUD = 1.18771 ANG
1 ANG = 0.49558 CHF1 CHF = 2.01782 ANG
1 ANG = 0.76486 CAD1 CAD = 1.30744 ANG
1 ANG = 0.90453 NZD1 NZD = 1.10554 ANG

ตัวแปลงทั้งหมด กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส รายการ