ตัวแปลงสกุลเงิน กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส (ANG) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิสถึง กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส
1 ANG = 0.55486 USD1 USD = 1.80225 ANG
1 ANG = 20.21140 THB1 THB = 0.04948 ANG
1 ANG = 0.52426 EUR1 EUR = 1.90745 ANG
1 ANG = 82.57180 JPY1 JPY = 0.01211 ANG
1 ANG = 0.45598 GBP1 GBP = 2.19308 ANG
1 ANG = 0.86467 AUD1 AUD = 1.15651 ANG
1 ANG = 0.50696 CHF1 CHF = 1.97253 ANG
1 ANG = 0.74857 CAD1 CAD = 1.33589 ANG
1 ANG = 0.93071 NZD1 NZD = 1.07445 ANG

ตัวแปลงทั้งหมด กิลเดอร์เนเธอร์แลนด์แอนทิลลิส รายการ