ตัวเลือกสี (Color Picker)

ตัวเลือกสี (Color Picker) เป็นเครื่องมือเลือกสีออนไลน์ที่คุณสามารถใช้เลือกสีเพื่อนำไปใช้ใน HTML/CSS การออกแบบกราฟิก และงานด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้สี โดยผลลัพธ์ของสีที่เลือกจะได้รับในรหัสสี HEX RGB HSL HSV HWB และ CMYK

ลากแถบควบคุมเพื่อเลือกสีที่ต้องการ

HEX
RGB
HSL
HSV
HWB
CMYK

วิธีใช้งานโปรแกรม

  1. เลือกเฉดสีที่ต้องการด้วยแถบควบคุมด้านขวาสุด
  2. เลือกความสว่างและความมืดของสีด้วยตัวควบคุมวงกลม
  3. เลือกความโปร่งใสของสีที่แถบควบคุมอันดับสองจากด้านขวา
  4. ผลลัพธ์ของสีจะให้ในรหัสสี HEX RGB HSL HSV HWB และ CMYK
  5. คลิกปุ่มคัดลอกที่ด้านขวาของช่องผลลัพธ์เพื่อคัดลอกรหัสสีไปใช้งาน