คำนวณรากที่สองของ 16

เครื่องคิดเลขรากที่สอง โปรแกรมคำนวณรากที่ 2 ออนไลน์พร้อมตัวอย่างและวิธีคำนวณ ป้อนตัวเลขที่ต้องการและกด คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

คำนวณรากที่ 2 ของ

ผลลัพธ์

รากที่สองของ 16 ม่ีค่าเท่ากับเท่าไหร่

4

วิธีคำนวณด้วยการแยกตัวประกอบ

การคำนวณรากที่สองสามารถทำได้หลายวิธี นี่เป็นวิธีการคำนวณรากที่สองด้วยการแยกตัวประกอบ

1. เพื่อคำนวณหารากที่สองของ 16 นำตัวเลขไปแยกตัวประกอบเฉพาะจะได้
16 = 2 × 2 × 2 × 2

2. นำตัวประกอบที่แยกได้มาเขียนในรูปแบบของเลขยกกำลังจะได้
16 = 24

3. นำตัวทั้งสองด้านเขียนไว้ในเครื่องหมายรากที่สอง
√16 = √(24)

4. ถอดรากตัวประกอบในสแควรูทด้วยสูตร n = √n2 จะได้
√16 = 2 × 2
√16 = 4

ดังนั้นรากที่สองของ 16 มีค่าเท่ากับ 4

ตารางรากที่สอง 1-100

นี่เป็นตารางแสดงค่ารากที่สองของตัวเลขจาก 1-100 ในกรณีที่ผลลัพธ์เป็นทศนิยมที่ไม่สิ้นสุดเราจำกัดการแสดงผลเพียง 15 ตำแหน่ง

ตัวเลขผลลัพธ์การแยกตัวประกอบ
รากที่สองของ 11√1
รากที่สองของ 21.414213562373095√2
รากที่สองของ 31.732050807568877√3
รากที่สองของ 422
รากที่สองของ 52.236067977499789√5
รากที่สองของ 62.449489742783178√2 × √3
รากที่สองของ 72.645751311064590√7
รากที่สองของ 82.8284271247461902 × √2
รากที่สองของ 933
รากที่สองของ 103.162277660168379√2 × √5
รากที่สองของ 113.316624790355399√11
รากที่สองของ 123.4641016151377542 × √3
รากที่สองของ 133.605551275463989√13
รากที่สองของ 143.741657386773941√2 × √7
รากที่สองของ 153.872983346207416√3 × √5
รากที่สองของ 1642 × 2
รากที่สองของ 174.123105625617660√17
รากที่สองของ 184.2426406871192853 × √2
รากที่สองของ 194.358898943540673√19
รากที่สองของ 204.4721359549995792 × √5
รากที่สองของ 214.582575694955840√3 × √7
รากที่สองของ 224.690415759823429√2 × √11
รากที่สองของ 234.795831523312719√23
รากที่สองของ 244.8989794855663562 × √2 × √3
รากที่สองของ 2555
รากที่สองของ 265.099019513592784√2 × √13
รากที่สองของ 275.1961524227066313 × √3
รากที่สองของ 285.2915026221291812 × √7
รากที่สองของ 295.385164807134504√29
รากที่สองของ 305.477225575051661√2 × √3 × √5
รากที่สองของ 315.567764362830021√31
รากที่สองของ 325.6568542494923802 × 2 × √2
รากที่สองของ 335.744562646538028√3 × √11
รากที่สองของ 345.830951894845300√2 × √17
รากที่สองของ 355.916079783099616√5 × √7
รากที่สองของ 3662 × 3
รากที่สองของ 376.082762530298219√37
รากที่สองของ 386.164414002968976√2 × √19
รากที่สองของ 396.244997998398398√3 × √13
รากที่สองของ 406.3245553203367582 × √2 × √5
รากที่สองของ 416.403124237432848√41
รากที่สองของ 426.480740698407860√2 × √3 × √7
รากที่สองของ 436.557438524302000√43
รากที่สองของ 446.6332495807107992 × √11
รากที่สองของ 456.7082039324993693 × √5
รากที่สองของ 466.782329983125268√2 × √23
รากที่สองของ 476.855654600401044√47
รากที่สองของ 486.9282032302755092 × 2 × √3
รากที่สองของ 4977
รากที่สองของ 507.0710678118654755 × √2
รากที่สองของ 517.141428428542849√3 × √17
รากที่สองของ 527.2111025509279782 × √13
รากที่สองของ 537.280109889280518√53
รากที่สองของ 547.3484692283495343 × √2 × √3
รากที่สองของ 557.416198487095662√5 × √11
รากที่สองของ 567.4833147735478822 × √2 × √7
รากที่สองของ 577.549834435270749√3 × √19
รากที่สองของ 587.615773105863908√2 × √29
รากที่สองของ 597.681145747868608√59
รากที่สองของ 607.7459666924148332 × √3 × √5
รากที่สองของ 617.810249675906654√61
รากที่สองของ 627.874007874011811√2 × √31
รากที่สองของ 637.9372539331937713 × √7
รากที่สองของ 6482 × 2 × 2
รากที่สองของ 658.062257748298549√5 × √13
รากที่สองของ 668.124038404635960√2 × √3 × √11
รากที่สองของ 678.185352771872449√67
รากที่สองของ 688.2462112512353212 × √17
รากที่สองของ 698.306623862918074√3 × √23
รากที่สองของ 708.366600265340755√2 × √5 × √7
รากที่สองของ 718.426149773176358√71
รากที่สองของ 728.4852813742385702 × 3 × √2
รากที่สองของ 738.544003745317531√73
รากที่สองของ 748.602325267042626√2 × √37
รากที่สองของ 758.6602540378443865 × √3
รากที่สองของ 768.7177978870813472 × √19
รากที่สองของ 778.774964387392122√7 × √11
รากที่สองของ 788.831760866327846√2 × √3 × √13
รากที่สองของ 798.888194417315588√79
รากที่สองของ 808.9442719099991582 × 2 × √5
รากที่สองของ 8193 × 3
รากที่สองของ 829.055385138137416√2 × √41
รากที่สองของ 839.110433579144298√83
รากที่สองของ 849.1651513899116802 × √3 × √7
รากที่สองของ 859.219544457292887√5 × √17
รากที่สองของ 869.273618495495703√2 × √43
รากที่สองของ 879.327379053088815√3 × √29
รากที่สองของ 889.3808315196468592 × √2 × √11
รากที่สองของ 899.433981132056603√89
รากที่สองของ 909.4868329805051373 × √2 × √5
รากที่สองของ 919.539392014169456√7 × √13
รากที่สองของ 929.5916630466254392 × √23
รากที่สองของ 939.643650760992954√3 × √31
รากที่สองของ 949.695359714832658√2 × √47
รากที่สองของ 959.746794344808963√5 × √19
รากที่สองของ 969.7979589711327122 × 2 × √2 × √3
รากที่สองของ 979.848857801796104√97
รากที่สองของ 989.8994949366116657 × √2
รากที่สองของ 999.9498743710661993 × √11
รากที่สองของ 100102 × 5