คำนวณตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)

นี่เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ออนไลน์ ใส่ตัวเลขเพื่อคำนวณหาตัวคูณร่วมน้อย แล้วคลิกที่ "คำนวณ" เพื่อเริ่ม ยกตัวอย่างเช่น 4 6 8

ผลการคำนวณ

ค.ร.น. ของ 4, 6, 8 คือ 24

วิธีการคำนวณหา ค.ร.น.

ค.ร.น. ของ 4, 6 และ 8 คืออะไร
ในการหา ค.ร.น. ขั้นตอนแรกหาตัวคูณทั้งหมดของ 4, 6, 8 ก่อน จะได้

ตัวคูณของ 4 คือ: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52, 56, 60, 64, ...
ตัวคูณของ 6 คือ: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, ...
ตัวคูณของ 8 คือ: 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80, 88, 96, 104, ...

ตัวเลขที่ปรากฏในรายการทั้ง 3 คือตัวคูณร่วมกันของ 4, 6 และ 8 ซึ่งได้แก่
24, 48, ...
และค่าที่น้อยที่สุดคือ 24 ซึ่งคือตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) ของ 4, 6 และ 8 นั่นเอง

ดังนั้น ค.ร.น. ของ 4, 6 และ 8 คือ 24

ตัวคูณร่วมน้อย ค.ร.น. (Least common multiple หรือ LCM) ในทางคณิตศาสตร์ ตัวคูณร่วมน้อยของจำนวนเต็มสองจำนวน a และ b คือตัวเลขจำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดที่ a และ b สามารถหารได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น 4 และ 6 นั้นมี ค.ร.น. คือ 12 นั่นเป็นเพราะว่า 12 เป็นจำนวนเต็มที่น้อยที่สุดที่ทั้ง 4 และ 6 สามารถหารได้ลงตัว