คำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

นี่เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหา ห.ร.ม. ออนไลน์ ใส่ตัวเลขเพื่อคำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) แล้วคลิกที่ "คำนวณ" เพื่อเริ่ม ยกตัวอย่างเช่น 24, 60, 84

ห.ร.ม. ของ 8, 12, 24 คือ 4

วิธีการคำนวณหา ห.ร.ม.

ห.ร.ม. ของ 8, 12 และ 24 คืออะไร
วิธีที่ง่ายทีสุดในการหา ห.ร.ม. คือการหาตัวหารของ 8, 12, 24 ก่อน จะได้
ตัวหารของ 8 คือ: 1, 2, 4, 8
ตัวหารของ 12 คือ: 1, 2, 3, 4, 6, 12
ตัวหารของ 24 คือ: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24
ดังนั้นตัวเลขที่ปรากฏในรายการทั้ง 3 นี้คือตัวหารร่วมกันของ 8, 12 และ 24 ซึ่งได้แก่
1, 2, 4
และค่าที่มากที่สุดคือ 4 ซึ่งคือตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของ 8, 12 และ 24 นั่นเอง
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 12 และ 24 คือ 4

ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) ตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มบวกสองจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองจำนวนได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 เนื่องจากว่า 4 คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองจำนวนได้ลงตัว