คำนวณตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.)

นี่เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณหา ห.ร.ม. เพียงป้อนตัวเลขของคุณเพื่อคำนวณหาตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ยกตัวอย่างเช่น 24 60 84 แล้วคลิกที่ คำนวณ เพื่อเริ่มต้น

ผลการคำนวณ

ห.ร.ม. ของ 8, 12, 4 คือ 4

วิธีการคำนวณหา ห.ร.ม.

ห.ร.ม. ของ 8, 12 และ 4 คืออะไร
วิธีที่ง่ายที่สุดในการหา ห.ร.ม. คือการหาตัวหารของ 8, 12 และ 4 ก่อน จะได้

ตัวหารของ 8 คือ: 1, 2, 4, 8
ตัวหารของ 12 คือ: 1, 2, 3, 4, 6, 12
ตัวหารของ 4 คือ: 1, 2, 4

ตัวเลขที่ปรากฏในรายการทั้ง 3 คือตัวหารร่วมกันของ 8, 12 และ 4 ซึ่งได้แก่
1, 2, 4

ค่าที่มากที่สุดคือ 4 ซึ่งคือตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) ของ 8, 12 และ 4 นั่นเอง
ดังนั้น ห.ร.ม. ของ 8, 12 และ 4 คือ 4

ตัวหารร่วมมาก ห.ร.ม. (Greatest common divisor หรือ GCD) ตัวหารร่วมมากของจำนวนเต็มบวกสองจำนวนที่ไม่ใช่ศูนย์ คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองจำนวนได้ลงตัว ยกตัวอย่างเช่น ห.ร.ม. ของ 8 และ 12 คือ 4 เนื่องจากว่า 4 คือจำนวนที่มากที่สุดที่สามารถหารตัวเลขทั้งสองจำนวนได้ลงตัว