ตัวแปลงสกุลเงิน ลีราตุรกี (TRY)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ลีราตุรกี (TRY) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ลีราตุรกี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ลีราตุรกีถึง ลีราตุรกี
1 TRY = 0.03668 USD1 USD = 27.26322 TRY
1 TRY = 1.33609 THB1 THB = 0.74845 TRY
1 TRY = 0.03466 EUR1 EUR = 28.85454 TRY
1 TRY = 5.45846 JPY1 JPY = 0.18320 TRY
1 TRY = 0.03014 GBP1 GBP = 33.17537 TRY
1 TRY = 0.05716 AUD1 AUD = 17.49492 TRY
1 TRY = 0.03351 CHF1 CHF = 29.83905 TRY
1 TRY = 0.04948 CAD1 CAD = 20.20837 TRY
1 TRY = 0.06152 NZD1 NZD = 16.25359 TRY

ตัวแปลงทั้งหมด ลีราตุรกี รายการ