ตัวแปลงสกุลเงิน ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี (STD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี (STD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอบราเซาตูเมและปรินซิปีถึง ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี
1 STD = 0.00005 USD1 USD = 20,697.98587 STD
1 STD = 0.00176 THB1 THB = 568.22018 STD
1 STD = 0.00005 EUR1 EUR = 21,906.10660 STD
1 STD = 0.00719 JPY1 JPY = 139.08529 STD
1 STD = 0.00004 GBP1 GBP = 25,186.43876 STD
1 STD = 0.00008 AUD1 AUD = 13,281.98253 STD
1 STD = 0.00004 CHF1 CHF = 22,653.53742 STD
1 STD = 0.00007 CAD1 CAD = 15,342.01160 STD
1 STD = 0.00008 NZD1 NZD = 12,339.57760 STD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี รายการ