ตัวแปลงสกุลเงิน ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี (STD)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี (STD) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ดอบราเซาตูเมและปรินซิปีถึง ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี
1 STD = 0.00005 USD1 USD = 20,697.98559 STD
1 STD = 0.00174 THB1 THB = 573.19341 STD
1 STD = 0.00004 EUR1 EUR = 22,438.04454 STD
1 STD = 0.00742 JPY1 JPY = 134.72441 STD
1 STD = 0.00004 GBP1 GBP = 26,705.69466 STD
1 STD = 0.00007 AUD1 AUD = 13,617.63196 STD
1 STD = 0.00004 CHF1 CHF = 23,391.65201 STD
1 STD = 0.00007 CAD1 CAD = 14,987.62247 STD
1 STD = 0.00008 NZD1 NZD = 12,268.72855 STD

ตัวแปลงทั้งหมด ดอบราเซาตูเมและปรินซิปี รายการ