ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์รวันดา (RWF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์รวันดา (RWF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์รวันดา อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์รวันดาถึง ฟรังก์รวันดา
1 RWF = 0.00083 USD1 USD = 1,210.00028 RWF
1 RWF = 0.03010 THB1 THB = 33.21804 RWF
1 RWF = 0.00078 EUR1 EUR = 1,280.62679 RWF
1 RWF = 0.12299 JPY1 JPY = 8.13090 RWF
1 RWF = 0.00068 GBP1 GBP = 1,472.39438 RWF
1 RWF = 0.00129 AUD1 AUD = 776.46215 RWF
1 RWF = 0.00076 CHF1 CHF = 1,324.32145 RWF
1 RWF = 0.00111 CAD1 CAD = 896.89106 RWF
1 RWF = 0.00139 NZD1 NZD = 721.36934 RWF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์รวันดา รายการ