ตัวแปลงสกุลเงิน กีบลาว (LAK)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง กีบลาว (LAK) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

กีบลาว อัตราแลกเปลี่ยน

จาก กีบลาวถึง กีบลาว
1 LAK = 0.00005 USD1 USD = 20,144.99072 LAK
1 LAK = 0.00181 THB1 THB = 553.39634 LAK
1 LAK = 0.00005 EUR1 EUR = 21,298.31158 LAK
1 LAK = 0.00740 JPY1 JPY = 135.15329 LAK
1 LAK = 0.00004 GBP1 GBP = 24,481.99980 LAK
1 LAK = 0.00008 AUD1 AUD = 12,884.74234 LAK
1 LAK = 0.00005 CHF1 CHF = 22,000.29706 LAK
1 LAK = 0.00007 CAD1 CAD = 14,899.26917 LAK
1 LAK = 0.00008 NZD1 NZD = 11,980.33920 LAK

ตัวแปลงทั้งหมด กีบลาว รายการ