ตัวแปลงสกุลเงิน ปอนด์เกาะแมน (IMP)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ปอนด์เกาะแมน (IMP) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ปอนด์เกาะแมน อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ปอนด์เกาะแมนถึง ปอนด์เกาะแมน
1 IMP = 1.22138 USD1 USD = 0.81874 IMP
1 IMP = 44.49016 THB1 THB = 0.02248 IMP
1 IMP = 1.15403 EUR1 EUR = 0.86653 IMP
1 IMP = 181.76045 JPY1 JPY = 0.00550 IMP
1 IMP = 1.00372 GBP1 GBP = 0.99629 IMP
1 IMP = 1.90335 AUD1 AUD = 0.52539 IMP
1 IMP = 1.11595 CHF1 CHF = 0.89610 IMP
1 IMP = 1.64778 CAD1 CAD = 0.60688 IMP
1 IMP = 2.04871 NZD1 NZD = 0.48811 IMP

ตัวแปลงทั้งหมด ปอนด์เกาะแมน รายการ