ตัวแปลงสกุลเงิน เบอร์เอธิโอเปีย (ETB)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง เบอร์เอธิโอเปีย (ETB) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

เบอร์เอธิโอเปีย อัตราแลกเปลี่ยน

จาก เบอร์เอธิโอเปียถึง เบอร์เอธิโอเปีย
1 ETB = 0.01812 USD1 USD = 55.20131 ETB
1 ETB = 0.65988 THB1 THB = 1.51544 ETB
1 ETB = 0.01712 EUR1 EUR = 58.42336 ETB
1 ETB = 2.69586 JPY1 JPY = 0.37094 ETB
1 ETB = 0.01489 GBP1 GBP = 67.17197 ETB
1 ETB = 0.02823 AUD1 AUD = 35.42291 ETB
1 ETB = 0.01655 CHF1 CHF = 60.41675 ETB
1 ETB = 0.02444 CAD1 CAD = 40.91698 ETB
1 ETB = 0.03039 NZD1 NZD = 32.90952 ETB

ตัวแปลงทั้งหมด เบอร์เอธิโอเปีย รายการ