ตัวแปลงสกุลเงิน ฟรังก์คองโก (CDF)

เพื่อแปลงสกุลเงินระหว่าง ฟรังก์คองโก (CDF) และสกุลเงินอื่น ๆ โปรดป้อนค่าและเลือกตัวแปลง จากนั้นคลิกแปลงเพื่อเริ่มต้น

ฟรังก์คองโก อัตราแลกเปลี่ยน

จาก ฟรังก์คองโกถึง ฟรังก์คองโก
1 CDF = 0.00035 USD1 USD = 2,864.99943 CDF
1 CDF = 0.01261 THB1 THB = 79.27492 CDF
1 CDF = 0.00032 EUR1 EUR = 3,108.89397 CDF
1 CDF = 0.05433 JPY1 JPY = 18.40751 CDF
1 CDF = 0.00027 GBP1 GBP = 3,697.24816 CDF
1 CDF = 0.00053 AUD1 AUD = 1,895.22907 CDF
1 CDF = 0.00031 CHF1 CHF = 3,214.46005 CDF
1 CDF = 0.00048 CAD1 CAD = 2,078.38358 CDF
1 CDF = 0.00059 NZD1 NZD = 1,706.17452 CDF

ตัวแปลงทั้งหมด ฟรังก์คองโก รายการ